Fransızca Dil Eğitimi

Fransızca Dil Eğitimi

 L’Éducation en Français

 

Dans notre école , on enseigne la langue française à nos élèves  comme la deuxième langue  étrangère. L’enseignement de la langue française comprend les règles générales de la langue et des cultures.

 

Les Objectifs

 

Notre but d’enseigner et de faire aimer le français avec sa culture. Dans nos cours, on utilise la methode communicative, les élèves utilisent quatre compétences: écouter, parler, lire, écrire. Dans nos cours, on demande la creativité des apprenants. En bref, notre but apprend à communiquer en langue étrangère.

 

La Vie et La Culture

 

Pour apprendre d’une langue étrangère, on a besoin d ‘apprentissage la culture de cette langue. C’est pourquoi l’apprentissage les particularités culturelle  de français sont importante dans nos cours.

 

L’Apprentissage et Le Renforcement

 

À notre école, la progression est determinée selon la fonction des besoins langagiers de nos élèves. La progression est fonctionnelle. Nos élèves sont le centre du cours.

Dans la classe de la langue française, on profite des chansons, des films,des dessins animés, des publicités, des matériels visuels, des tableaux interactifs, des jeux, des activités de groupes,des activités basées sur la communication. À l’aide de la technologie, nos élèves communiquent avec les sujets à la classe.

 

L’Évaluation

 

Dans la classe de française, les examens sont préparés par les professeurs. Dans la classe les professeurs demandent les questions aux élèves pour détérminer leurs besoins.Les professeurs leur donnent les exercices, les activités differents, les images pour côntroler  si les élèves comprennent  cette langue.

 

Fransızca Dil Eğitimi

 

Okulumuzda seçmeli yabancı dil olarak Fransızca eğitimi verilmektedir. Derslerde Fransa’nın kültürü ve Fransızcanın genel kuralları ayrıntılı şekilde öğretilir.

 

Amaçlarımız

 

Fransızca eğitimimizdeki temel amaç, bu yabancı dili öğrencilerimize sevdirmek, ileride yer alacakları uluslararası ortamlarda kendilerini ifade etmelerini sağlayabilmek ve yabancı dil çeşitliliğinin önemini onlara göstermektir.

 

Yabancı dil eğitiminde ,öğrencilerimizin küçük yaşlardan itibaren öğrendikleri yabancı dili kültürleri ile birlikte etkin biçimde kullanmaları hedeflenmektedir.Bu hedef doğrultusunda dil öğretiminde öğrencilerimizin dört yetisini kullanmalarına yönelik eğitim verilmektedir.Öğrencilerimiz hazır bilgilerle değil,onların yaratıcılıklarını geliştirecek aktivitelerle desteklenmektedir.En önemli amacımız iletişimi sağlamaktır.

 

 Kültürleri Tanıma

 

Bir yabancı dili öğrenmek için, o dilin kültürünü bilmek gerekir. Bu sebeple derslerimizde Fransız kültürünün çeşitli özelliklerini öğrencilerimize kazandırmayı önemsiyoruz.

 

Öğrenme ve Pekiştirme

 

Okulumuzda derslerimiz, öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre belirlenir. Derslerimiz işlevseldir ve öğrenci seviyeleri göz önünde bulundurulur.

 

Fransızca dil öğretiminde teknolojiden yararlanılmaktadır.Bilgisayar destekli akıllı tahtalar kullanılarak görsellik artırılmaktadır. Bu sayede öğrencilerin görerek,duyarak öğrenmesi sağlanmaktadır.Burada amaçlanan öğrencinin merak duygusunu geliştirip araştırmaya sevk etmektir. Derslerimiz eğitici aktiviteler, şarkılar, oyunlar, grup çalışmaları iletişim temelli aktivitelerle desteklenmektedir.

 

Fransızca Bilgisini Değerlendirme

 

Fransızca sınavlarımız öğretmenler tarafından hazırlanmaktadır. Öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemek ve konuyu anlayıp anlamadıklarını kontrol etmek için sınıf içerisinde çeşitli aktiviteler yaptırılmaktadır. Öğrencilerimizin ihiyaçlarına göre farklı metotlar denenmektedir.

Resim Galerisi

Bu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2014 Ankara Bahar Koleji Bu Sitenin Tasarım ,Yazılım ve Barındırma Hizmeti FSB Teknoloji Tarafından Sağlanmıştır.